Διαστάσεις: 18 cm Υλικό κατασκευής: γύψος μολντάνο και αλάβαστρο Βαφη με ανεξίτηλα χρώματα Κωδικός:123

Διαστάσεις: 24 x 29 cm Υλικό κατασκευής: γύψος μολντάνο και αλάβαστρο Βαφη με ανεξίτηλα χρώματα Κωδικός:143

Διαστάσεις: 26 cm Υλικό κατασκευής: γύψος μολντάνο και αλάβαστρο Βαφη με ανεξίτηλα χρώματα Κωδικός:109

Διαστάσεις: 25 cm Υλικό κατασκευής: γύψος μολντάνο και αλάβαστρο Βαφη με ανεξίτηλα χρώματα Κωδικός:107

Διαστάσεις: 28 x 16 cm Υλικό κατασκευής: γύψος μολντάνο και αλάβαστρο Βαφη με ανεξίτηλα χρώματα Κωδικός:111

Διαστάσεις: 26 cm Υλικό κατασκευής: γύψος μολντάνο και αλάβαστρο Βαφη με ανεξίτηλα χρώματα Κωδικός:113

Διαστάσεις: 27 cm Υλικό κατασκευής: γύψος μολντάνο και αλάβαστρο Βαφη με ανεξίτηλα χρώματα Κωδικός:112

Διαστάσεις: 26 cm Υλικό κατασκευής: γύψος μολντάνο και αλάβαστρο Βαφη με ανεξίτηλα χρώματα Κωδικός:116